องค์กร

  
ประวัติความเป็นมา
         
        บริษัท ศุภาคย์ จำกัดเริ่มก่อตั้งในเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2552 โดยการบริหารงานของคุณศุจิกร กิิตติไพศาลศิลป์ โดยมีผู้ถือหุ้นสามคนคือ คุณศุจิกร  กิตติไพศาลศิลป์ คุณลัทธภาคย์ กิตติไพศาลศิลป์ และ คุณสุนิสา สีขาว  มีฐานการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยองในพื้นที่กว้าง 20 ไร่  บริษัทดำเนินการภายใต้คำแนะนำจากคุณพ่อของคุณศุจิกรและคุณลัทธภาคย์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการค้าขายยางพารามามากวว่า 35ปี
        ผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นทายาทรุ่ที่3 ของครอบครัวที่เริ่มกิจการค้าขายยางพารามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 หรือในรุ่นคุณปู่ที่อพยพมาจากประเทศจีน ซึ่งเริ่มจากการปั่นจักรยานซื้อยางแผ่นในป่ามาขายในเขตชุมชน จากนั้นในยุคของคุณเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ได้มีการริเริ่มการขายยางแผ่นดิบไปที่กรุงเทพมหานคร และส่งออกยางแผ่นรมควันในเวลาต่อมา โดยมีคุณศุจิกร และคุณลัทธภาคย์ เป็นผู้สืบทอดเจตนารมโดยการก่อตั้งโรงงานรมควันในปัจจุบัน
        บริษัท ศุภาคย์มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 20,000 ตันต่อปี  มีการส่งออกไปในหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินเดียและสิงคโปร์  โรงงานของเราตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถหาวัตถุดิบได้ตลอดปี ด้วยความรู้จักคุ้นเคยระหว่างเรากับชาวสวน ดังนั้นทางเราจึงมีสินค้าเพื่อบริการลูกค้าได้ตลอดทั้งปี
        นโยบายหลักของทางบริษัทคือความมาตรฐานของคุณภาพ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา  ทางเรามีความตั้งใจ และซื่อสัตย์ในการทำกิจการเพื่อสร้างความมั้นใจให้แก่ลูกค้า และความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
 
 
วิสัยทัศน์ 

"World Class Quality"
           เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการค้าระดับโลกและเป็นที่รู้จักมากขึ้น จุดแข็งของเราคือคุณภาพที่ดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีความมั่นคงในมาตรฐานรวมไปถึงมีความใส่ใจในการผลิตทุกขึ้นตอนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีประสบการณ์สูงอีกด้วย
image
image
 
เป้าหมายของเรา

           ในปัจจุบัน บริษัทศุภาคย์ จัดอยู่ในผู้ประกอบการขนาดกลาง ซึ่งทำให้เราสามารถดูแลการผลิตในทุกขึ้นตอนได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มาคุณภาพมาตรฐาน  เรามีความตั้งใจที่จะขยายฐานการตลาดและกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นในขณะที่ยังรักษาคุณภาพที่ดีเอาไว้ให้คงเดิม
           
        เราไม่เพียงแต่เน้นการขายเท่านั้น แต่เรายังมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมละชุมชนโดยรอบ  บริษัทมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการรับรองของวิศวกรเพื่อนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้เพื่อเป็นการช่วยโลกในอีกทางหนึ่ง และไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด
            
        ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายประเทศ ซึ่งได้แก่ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จัก และเรายังคงมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ด้วย
Powered by MakeWebEasy.com